Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Zoeken binnen deze website

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Visie nabije toekomst

Stichting Vrienden van de Vijfhoek blijft zich inzetten voor de belangen van de Vijfhoek kinderen. Hierbij zal tevens gekeken worden hoe de samenwerking met o.a. de overkoepelende Stichting De Waerden verder, mogelijk in breder verband geïntensiveerd zal kunnen worden. Daarbij komt nadrukkelijk dagactiviteitencentrum Jan Willem in Sint Pancras in beeld. Op deze locatie worden veel kinderen opgevangen die De Vijfhoek vanwege hun leeftijd (18 plus) moeten verlaten. Het is in het belang van deze kinderen en hun ouders/verzorgers dat Jan Willem als verlengstuk van De Vijfhoek kan functioneren.

Zoals in onze statuten staat vermeld heeft stichting Vrienden van de Vijfhoek ten doel:

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de belangen van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij steunen de Stichting Vrienden van De Vijfhoek - Word ook donateur!
HighLow Rangers
Politiebond
GP Groot
Junior Kamer Alkmaar
Lidl
Aktie68
Keer op Keer
NutsOhra
Sof Surfaces
DiFiorentina
Iwan Bronkhorst
Stichting Witte Bedjes
Stichting Dolfinn
De Boekel
Rotary International
Weijdehoeve
Netweters
Prowin
Lions
Feelgood Festival
Steven Terol Boomverzorging
Madurodam
Van Leersum van der Ploeg
Holland & Barrett
Kinderfonds Van Dusseldorp
Junior Kamer Heerhugowaard
NRC Lezersfonds
OBS De Zuidwester
Lost Boys
het Gehandicapte Kind
St. Radboud School
Theo van Velzen
Rabobank
SQR
TdH [strategy + creation]
Pinoccio
Inner Wheel Nederland