Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Zoeken binnen deze website

Privacystatement

Stichting Vrienden van De Vijfhoek, gevestigd aan Oudegracht 36, 1811 CL in Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vriendenvandevijfhoek.nl/
Oudegracht 36
1811 LC Alkmaar
0031725115114

Willem de Haas is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vrienden van De Vijfhoek. Hij is te bereiken via willem@teamdehaas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vrienden van De Vijfhoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via willem@teamdehaas.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Vrienden van De Vijfhoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting Vrienden van De Vijfhoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vrienden van De Vijfhoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Stichting Vrienden van De Vijfhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 maand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vrienden van De Vijfhoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te meten. Hierbij is alle persoonsgebonden informatie geanonimiseerd en worden er geen gegevens doorgestuurd naar Google voor aanvullende Google-diensten. Hiermee voldoen wij aan de AVG-wetgeving op dit punt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vrienden van De Vijfhoek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is dan echter wel mogelijk dat de website op sommige punten niet correct meer functioneert. Hier kunnen wij geen oplossing voor bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vrienden van De Vijfhoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar willem@teamdehaas.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vrienden van De Vijfhoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vrienden van De Vijfhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via willem@teamdehaas.nl

Zij steunen de Stichting Vrienden van De Vijfhoek - Word ook donateur!
DiFiorentina
Rotary International
Sof Surfaces
SQR
Pinoccio
het Gehandicapte Kind
HighLow Rangers
Van Leersum van der Ploeg
Feelgood Festival
Madurodam
Keer op Keer
Prowin
Lions
De Boekel
Weijdehoeve
St. Radboud School
Stichting Dolfinn
Stichting Witte Bedjes
TdH [strategy + creation]
Netweters
Rabobank
Holland & Barrett
Politiebond
Lidl
OBS De Zuidwester
NRC Lezersfonds
Steven Terol Boomverzorging
GP Groot
Lost Boys
Junior Kamer Heerhugowaard
Kinderfonds Van Dusseldorp
Theo van Velzen
Iwan Bronkhorst
Junior Kamer Alkmaar
Aktie68
NutsOhra
Inner Wheel Nederland